آموزش رایگان HTML

مبحث اينترنت و زيرشاخه هاي آن -در يك نگاه كلي – شاخه اي از علم شبك ه هاي كامپيوتري هستند. در واقع اگر بخواهيم به مباحث سطح بالا و كاربردي شبك ههاي كامپيوتري (Computer Networks) بپردازيم، اينترنت و تكنولوژي هاي آن از اولويت بالايي برخوردارند. در دنياي امروز كه جهت گيري اكثر دولت ها به […]